Cần làm những thủ tục gì để được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Rate this post

Cách để tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân, các trường hợp và điều kiện để được miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân thì hầu hết người lao động và người sử dụng lao động đều đã nắm rõ. Vậy, cần phải làm những thủ tục gì để được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 46 Thông tư 156/2013 đã quy định cụ thể về việc cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ để miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân.

Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế với từng trường hợp được quy định như sau:

Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn

Đối với trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn thì cần phải chuẩn bị đủ hồ sơ như sau:

– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

– Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn theo mẫu số 02/MGTH;

Cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài chính hoặc các cơ quan giám định xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản…

– Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có).

– Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn.

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

Người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn

Đối với trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn thì sẽ chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.

– Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế.

– Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).

– Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

Người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

Trường hợp người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo thì sẽ chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.

– Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

– Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ. 

Chi nhánh có được xuất hóa đơn thay công ty bán hàng không? 

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ người nộp thuế sẽ thực hiện việc nộp hồ sơ đến cơ quan thuế có thẩm quyền. Nơi nộp hồ sơ miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

-Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo nơi nộp hồ sơ miễn, giảm thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Như vậy, trên đây là những thủ tục cần thiết về việc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân mà người lao động cần phải nắm rõ để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho mình. Hy vọng bài viết đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích để thực hiện các nghĩa vụ thuế được tốt nhất.