Chi nhánh có được xuất hóa đơn thay công ty bán hàng không?

Rate this post

Trường hợp chi nhánh xuất hóa đơn thay cho công ty xảy ra khá nhiều trên thực tế hiện nay. Ngoài việc thắc mắc về cách in hóa đơn, cách tra cứu hóa đơn, nhiều kế toán khá lúng túng khi không biết chi nhánh có được xuất hóa đơn thay công ty là đúng hay sai theo quy định. Vậy công ty bán hàng thì chi nhánh có được xuất hóa đơn thay không? Khấu trừ thuế giá trị gia tăng được xác định như thế nào đối với trường hợp trên? Bài viết này sẽ giúp trả lời câu hỏi trên.

1. Chi nhánh có được xuất hóa đơn thay cho công ty không?

Theo quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì khi lập hóa đơn, người bán phải chú ý đến tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”.

Cụ thể, người bán phải ghi chính xác mã số thuế của cả bên mua và bên bán. Kế toán phải viết đầy đủ đối với tiêu thức Tên, địa chỉ” của người bán, người mua, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Ngoài ra, tại điểm a Khoản 2 Điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho bên mua thì bên bán phải lập và giao hóa đơn cho bên mua.

Từ các quy định trên có thể thấy, khi bán hàng hóa thì người bán hàng phải ghi đúng các tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế” của mình và người mua; việc xuất hóa đơn phải đúng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho khách hàng.

Tuy nhiên, Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về “Ủy nhiệm lập hóa đơn”. Vậy nếu trường hợp công ty có giao cho chi nhánh thực hiện xuất hóa đơn cho lô hàng đã bán thì lúc này, việc chi nhánh xuất hóa đơn vẫn được xem là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện:

– Việc ủy nhiệm giữa công ty và chi nhánh là bằng văn bản.

– Hóa đơn được ủy nhiệm cho chi nhánh lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là công ty và đóng dấu công ty phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của công ty hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của công ty).

hóa đơn

2. Có được khấu trừ thuế GTGT khi chi nhánh xuất hóa đơn?

Khoản 15 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng quy định như sau:

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với trường hợp:

– Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK 

Một số trường hợp không được hoàn thuế GTGT DN nên biết

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

Theo quy định trên, hóa đơn ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế người bán thì sẽ không xác định được người bán nên công ty cũng sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hóa đơn này.