Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK

5/5 - (1 vote)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là báo cáo về việc sử dụng hóa đơn trong kỳ xem doanh nghiệp đã xuất ra bao nhiêu hóa đơn, trong đó có bao nhiêu hóa đơn bị xóa bỏ, hủy hay thất lạc. Bên cạnh việc tìm hiểu hướng dẫn nộp thông báo phát hành hóa đơn, hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử,… kế toán nên quan tâm đến việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bởi đây là báo cáo bắt buộc phải nộp kèm tờ khai thuế. Chi tiết cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK được thực hiện thế nào? Các bạn hãy cùng theo dõi bài viết sau đây nhé.

1. Các bước lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC trên phần mềm HTKK

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Trên giao diện HTKK, từ menu chức năng Kê khai chọn Hoá đơn, chọn tiếp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC).

Bước 2: Bảng chọn kỳ tính thuế hiện ra. Chọn kỳ báo cáo theo tháng hoặc quý và có thể chọn các phụ lục cần kê khai rồi nhấn vào nút lệnh Đồng ý.

Bước 3: Màn hình báo cáo sẽ hiện ra, tại đây chúng ta sẽ nhập vào các chỉ tiêu trên báo cáo.

Bước 4: Hướng dẫn nhập dữ liệu vào báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

– Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người dùng sẽ sửa lại và được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh, nhập tối đa 50 ký tự.

– Các cột phải nhập: cột [Năm nay], [Năm trước]

Hỗ trợ lấy dữ liệu cột [Năm nay] của năm trước sang cột [Năm trước] của năm nay, cho sửa. Nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng “Số đầu năm của năm nay khác với Số cuối năm của năm trước”

Các chỉ tiêu cần nhập:

Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập số âm dương, mặc định là 0

Các chi tiêu [16], [22], [24], [26], [27], [31], [33], [60]: Nhập số dương, mặc định là 0

Các chỉ tiêu [17], [21], [23], [25]: Nhập số âm, mặc định là 0

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tính:

Chỉ tiêu [08] = [01] + [02] + [03] + [04] + [05] + [06] + [07]

Chỉ tiêu [20] = [08] + [09] + [10] + … + [16] + [17]

Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27]

Chỉ tiêu [40] = [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36]

Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40]

Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61]

Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế.

báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

2. Cách nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn online

Bước 1: Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn

Giao diện màn hình đăng nhập sẽ hiển thị, các bạn thực hiện đăng nhập.

Bước 2: Bạn bấm chọn “Nộp tờ khai”, chọn Nộp tờ khai XML”, tiếp theo “Chọn tệp tờ khai” sau đó “Ký điện tử”.

Bước 3: Kiểm tra sau khi nộp.

Sau khi nộp tờ khai, các bạn truy cập vào tab “Tra cứu”, chọn “Tra cứu tờ khai” và loại Tờ khai: BC/26AC- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau đó Nhập thời gian tra cứu. 

Một số trường hợp không được hoàn thuế GTGT DN nên biết

Vì sao cần phải khấu trừ thuế giá trị gia tăng?

Best Laptops For Working From Home

Doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ khi thành lập chưa đăng ký đặt in hoặc tự in hóa đơn, chưa lập Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan Thuế.

Các loại hóa đơn như: Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn điện nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng,… và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ tài chính thì những loại hóa đơn này không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà sẽ báo cáo theo số lượng (tổng số). Chi tiết áp dụng theo mẫu 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Theo đó, các bạn không phải điền dữ liệu ở các cột chi tiết từ số đến số mà chỉ cần điền dữ liệu vào các cột số lượng hóa đơn.